Σύλλογος Γονέων

Ο σύλλογος Γονέων ιδρύθηκε το έτος 2010 με απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών με την Επωνυμία:
Συλλογος Γονέων Ειδικού Δημ.Σχολείου-Ειδικού Νηπιαγωγείου Ζεφυρίου "Ο Άγιος Στυλιανός"
Αποτελείται βάση του καταστατικού από πενταμελές Δ.Σ και τριμελή εποπτική επιτροπή.
Σύμφωνα με την τελευταία εκλογική διαδικασία εξελέγησαν

ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΒΣΙΛΙΚΗ                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΥΡΛΙΤΗ ΣΟΦΙΑ                       ΤΑΜΙΑΣ
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ         ΕΦΟΡΟΣ

Ο σύλλογος έχει τα γραφεία του στο Σχολείο, Σουλίου 9, τηλ. 2102386990, e-mail syllgoneidiko@hotmail.com
Σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων  έχει συμβάλλει τα μέγιστα  στο Σχολείο, συνδράμοντας σε διδακτικό υλικό και σε κτηριακό εξοπλισμό.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δημοφιλείς αναρτήσεις