Αναρτήσεις

Τελευταίες αναρτήσεις

Ο ΚΛΟΟΥΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ (6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ PARADISE PARK (23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

"ΠΙΝΟΚΙΟ" ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ PARADISE PARK (29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ/ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ (11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ